Personalet 2021-22

 • Gunhild Flatland
 • Gunhild Sundbø
 • Anne B. Barstad
 • Stian Norwall-Nielsen
 • Hege Kristin Haugum
 • Kristin Kusslid
 • Randi Solberg
 • Katrine Volhovd
 • Anita Skogheim
 • Andrea Battaglia
 • Unn Kristin Jønnardalen
 • Jorunn Hegni
 • Christina Rue
 • Ane Flatland
 • Torjus Birkrem
 • Marita B. Dyrland
 • Pia Groven-Robertsen

Råd og utval 2021-22

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Klassesteg - Foreldrerepresentant: Vara:                                              
1. klasse: John Rene Haugen  Tarjei Mæland 
2. klasse: Guro Anna Wyller Odden    
3. klasse: Anne Haugan   
4. klasse: Elisabeth Nordgarden  Merethe Lien 
5. klasse: Hans Olav Laukelid    
6. klasse: Linda Greiner  Tarjei Mæland 
7. klasse: Renata Lemanska-Zysk  Beate Våge Lia 


Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman av like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. Einingsleiar leiar møta, styrar i barnehagen er skrivar.

 • SU - Samarbeidsutvalet:
  Foreldrerepresentant - skule: Elisabeth Nordgarden, leiar av SU
  Foreldrerepresentant - barnehage: Lina Aasan
  Personalrepresentant - skule: Jorunn Hegni
  Personalrepresentant - barnehage: Svanhild Dyrland
  Eigarrepresentant Seljord kommune, vald av kommunestyret november 2019: 
  Medlem: Terje Haugland (SP)
  1. vara: Sondre Aasan (SP)
  2.vara: Carina Thorvaldsen (FRP)
  Einingsleiar kallar inn og leier møta: Pia Groven-Robertsen.
  Assisterande einingsleiar er referent: Nina Merete H. Bakkåker