Du kan sjå kommunestyremøta direkte eller som opptak via lenka til webkamera.
Når kommunstyremøte blir gjennomført andre stadar enn i kommunestyresalen kan du sjå via kommunen si facebookside.
OBS! Du treng ikkje å logge inn på Facebook eller ha eigen konto for å sjå. På sme staden kan du også sjå opptak av møtet i ettertid, du finn dei under "Videoar".