Er familiens samla inntekt under kr 574.759,-, har du rett på redusert betaling. Er inntakta under kr 556.100,- har du og rett på gratis kjernetid for barn over 2 år. Når du søker om ordninga må du leggje fram dokumentasjon over inntekta, fortrinnsvis skattemeldinga frå 2019, inntektsmelding frå arbeidsgjevar, NAV e.l.

Les meir om ordninga under Barnehagebetaling. Der finn du og søknadsskjemaet, sjå Søk moderasjon.

Hugs søknadsfrist 1.august.

Dei som har redusert betaling/gratis kjernetid i år må også søke og leggje ved ny dokumentasjon.