Bufetat skriv dette om kurset: 

  • PRIDE grunnkurs gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.
  • Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem.
  • Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.  
  • Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.
  • Opplæringsprogrammet er gratis.

Program PRIDE-kurs i Bø

Meld interesse

PRIDE opplæring og tema på samlingane