Barnehagane har planleggingsdagar 15.og 16.august, og er difor stengt. Men onsdag 17.august er vi i full gang!

Du finn informasjon om barnehagane våre på nettsidene til Oppvekst - Barn og utdanning. Der finn du og barnehage- og skuleruta med m.a. informasjon om planleggingsdagar resten av året.