NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen, og vi er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen  42, Dalen.  
Våre opningstider er måndag, tirsdag, torsdag og fredag frå kl 10.00-14.00.  

NAV Vest-Telemark, Seljord 
NAV er å finne på kommunehuset og det er ope måndag og fredag frå kl 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med veileder. 

NAV Vest-Telemark, Kviteseid 
NAV er å finne i kommunehuset og det er ope tysdag og fredag frå kl 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med veileder. 

NAV Vest-Telemark, Nissedal
NAV er å finne i kommunehuset og det er berre ope etter avtale med veileder. 

NAV Vest-Telemark, Fyresdal 
NAV er å finne i Fyresdal næringshage og det er ope torsdag  frå kl 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med veileder. 

NAV Vest-Telemark, Vinje  
NAV er å finne i 2.etasje over Sparebanken og det er ope tysdag og torsdag frå kl 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med veileder. 

Kontaktinformasjon til NAV:
www.nav.no, telefon 55 55 33 33.  

Det er tilgjengelege PC’ar  på alle bibliotek i alle kommunane der ein kan bruke dei digitale tenestene til NAV.