Avdelinga har fylgjande tilbod:

  • Samtaler individuelt og i grupper
  • Heimebesøk / miljøarbeid
  • Ulike aktivitetar for å bryte / motverke isolasjon og inaktivitet
  • Tilbod til familiar og pårørande
  • Koordinering av aktuelle tenester, ansvarsgruppe m.m
  • Kriseplan / Individuell plan
  • Ljosterapi

Ljosterapi

Ljosmangel om hausten og vinteren forårsakar trødme hos 10 – 20 % av den vaksne befolkninga, og over 3 % viser til og med symptom på depresjon. Hos dei fleste menneske forårsaker den mørke årstida ein viss grad av nedstemthet og trødme, som ofte varar i heile den lange mørke hausten og vinteren igjennom. Forskarane kallar dette fenomenet, som påverkar menneskets humør og sunnhet, for mørketidsdepresjon. På engelsk kallas dette SAD: "Seasonal Affective Disorder". Om symptoma er av mindre alvorleg grad, blir det kalla for vintertrødme eller ljosmangel, og oppstår på grunn av mangel på dagslys. Undersøkingar tyder på at over 90 % av spurte merket at hausten og vinteren var tyngre enn våren og sumaren.

Avdelinga kan tilby ljosterapi. Les meir om tilbodet her.