Smittevern - nye nasjonale råd, 20.april 2020

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er no klart synkande. 5.april oppheva Regjeringa rådet om å halde seg heime i 4 døgn ved påvist covid-19.
Det blir ikkje lenger vurdert som nødvendig å avgrense smitten med andre tilrådingar enn at sjuke personar held seg heime.
Den generelle anbefalinga om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptomer gjeld ikke lenger.
Råda ved nyoppståtte luftveissymptomer er no å halde seg heime når ein kjenner seg sjuk, uavhengig av årsak. Sjå meir informasjon her (FHI)
Hold deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19.
Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp. Testtilbodet i kommunane vil fortsette ei stund til.

Regjeringa oppheva tysdag 5. april rådet om å halde seg heime 4 døgn etter koronasmitte 

Oppdaterte anbefalingar
Anbefalingane om covid-19 som no gjeld er:

  • Hald deg heime viss du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.
  • Du treng ikkje halde deg heime i 4 døgn.
  • Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.
  • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halde deg heime viss du føler deg sjuk.
  • Du treng heller ikkje registrere positive sjølvtestar hos kommunen.
  • Det gjeld eigne anbefalingar for dei som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (fhi.no).

Sjå meir om kva du gjer ved Nyoppståtte luftvegssymptom (fhi.no).

Sjølvtestar vil framleis vere tilgjengelege
I ein overgangsperiode vil det vere tilgjengelege sjølvtestar i kommunane for dei i befolkninga som likevel ønsker å testa seg.
Råda ved positiv og negativ test er dei same; hold deg heime viss du føler deg sjuk.

Drift av teststasjonar fortset
Kommunen vil framleis drifte teststasjonar ei stund til, mellom anna med omsyn til testing for dokumentasjon av gjennomgått sjukdom eller negativ test for koronasertifikat. Slik testing skjer som hovudregel ikkje hos fastlegen eller på legevakta.

Grunngiving for oppheving av tiltaka:
Omikronvarianten gir mindre alvorleg sjukdom enn tidlegare variantar av viruset, og svært mange er no vaksinerte eller har hatt korona. Det gjer at dei fleste no er godt verna mot alvorleg sjukdom.
Vinterbølgja av covid-19 ser ut til å vere på retur i Noreg. Det er ikkje lenger nødvendig å avgrense smitten på same måte som tidlegare. Det er no tilstrekkeleg at folk held seg heime når dei føler seg sjuke.

 
Publisert 

 

 

Smittestopp-appen

Smittestopp-appen:
Ein person med koronavirus kan gje beskjed gjennom Smittestopp, og da får du melding om du har vore nær vedkomande. Om du sjølv blir smitta, kan du gjere det same. Slik kan vi hindre smittespreiing. Smittestopp-appen er tilgjengelig for Android- og Apple-einingar, du kan laste ned her:

Tips om korleis appen fungerer og korleis du lastar den ned: