Smittevern

Dei viktigaste hygieneråda frå FHI:

 

Smittestopp-appen

Smittestopp-appen:
Ein person med koronavirus kan gje beskjed gjennom Smittestopp, og da får du melding om du har vore nær vedkomande. Om du sjølv blir smitta, kan du gjere det same. Slik kan vi hindre smittespreiing. Smittestopp-appen er tilgjengelig for Android- og Apple-einingar, du kan laste ned her:

Tips om korleis appen fungerer og korleis du lastar den ned: