Lokal informasjon om testing

Du kan tinge time til testing via:

Dersom det ikkje hastar kan du tinge time elektronisk via Helsenorge

MERK:

 • Pasientar må ikkje kome til legekontoret eller legevakta med luftvegsproblem utan avtale på førehand
 • Dei som har ei lett forkjøling og ikkje treng legetilsyn, bør halde seg heime til ein dag etter at dei er friske
 • Pasientar med alvorlege lidingar og andre sjukdomar må framleis skal ta kontakt med legen sin
 • Ikkje la vere å ta kontakt fordi du trur vi har så mykje å gjere, eller fordi du er redd for å vere til bry.

Smittevern

Dei viktigaste hygieneråda:

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Host og nys i et papirlommetørkle som skal kastast etter bruk
 • Hald generell avstand til folk
 • Hald avstand til personar med luftvegssymptom
 • Unngå å handhelse og klemme kvarandre

Er du sett i karantene:

 • ikkje gå på jobb eller skule
 • unngå reiser
 • ikkje ta offentleg transport
 • unngå andre stader der ein lett kjem nær andre, t.d. butikkar

Folkehelseinstituttet: Om avstand, karantene og isolasjon

Smittestopp-appen

Smittestopp-appen:
Ein person med koronavirus kan gje beskjed gjennom Smittestopp, og da får du melding om du har vore nær vedkomande. Om du sjølv blir smitta, kan du gjere det same. Slik kan vi hindre smittespreiing. Smittestopp-appen er tilgjengelig for Android- og Apple-einingar, du kan laste ned her:

Tips om korleis appen fungerer og korleis du lastar den ned: