Smittevern

5. april oppheva Regjeringa rådet om å halde seg heime i 4 døgn ved påvist covid-19.
Det blir ikkje lenger vurdert som nødvendig å avgrense smitten med andre tilrådingar enn at sjuke personar held seg heime.
Den generelle anbefalinga om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptomer gjeld ikke lenger.
Råda ved nyoppståtte luftveissymptomer er no å halde seg heime når ein kjenner seg sjuk, uavhengig av årsak. Sjå meir informasjon her (FHI)
Hold deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19.
Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp. 

Oppdaterte anbefalingar
Anbefalingane om covid-19 som no gjeld er:

  • Hald deg heime viss du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.
  • Du treng ikkje halde deg heime i 4 døgn.
  • Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.
  • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halde deg heime viss du føler deg sjuk.
  • Du treng heller ikkje registrere positive sjølvtestar hos kommunen.
  • Det gjeld eigne anbefalingar for dei som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (fhi.no).

Sjå meir om kva du gjer ved Nyoppståtte luftvegssymptom (fhi.no).