Om hurtigtesting - frå kommuneoverlegen pr. 6.12.21:

Noreg har avgrensa tilgang på hurtigtestar, og dette går også utover tilgangen på slike testar i Seljord. Me har alle eit ansvar for å passe på at me ikkje går tome, og derfor er det viktig at du følgjer reglane for utlevering av hurtigtest.
Det er to indikasjonar for at du skal teste deg:

  • Du har symptom på korona
  • Du er nærkontakt eller har fått beskjed av helsemyndigheitene i kommunen om å teste deg         

Det er ingen grunn til å teste seg fleire gonger enn du har fått beskjed om. Følg nasjonale og lokale retningsliner. Reglane for kven som skal teste seg:

  • Alle som bur i husstanden skal teste seg med ein gong og være i karantene til negativt svar ligg føre. Dette kan du gjere med hurtigtest eller PCR.
  • Vaksne husstandsmedlemmar som ikkje blir heime, testar seg dagleg i 7 dagar etter siste eksponeringsdag (som betyr siste dag dei har vore utsett for smitte). Dette er uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Andre nærkontaktar som ikkje er husstandsmedlemmar skal teste seg med ein gong dei får beskjed om at dei er nærkontakt, og være obs på symptom dei neste 10 dagane. Det er ikkje behov for nye testar i denne gruppa viss dei ikkje får symptom.

Takk for at du bidreg til god handtering av pandemien i kommunen vår!

Lokale tilrådingar pr. 1.12.21

For å sikre eit ope samfunn med jolearrangement og ei god og smittefri jol for dei fleste, ber vi om at alle husstandsmedlemmar der nokon er sjuke vert heime til første negative test foreligg.

  • Me ynskjer at borna  i husstanden vert heime i ei veke
  • Me ynskjer at dei vaksne i husstanden som skal på jobb eller anna aktivitet testar seg med hurtigtest kvar dag i 7 dagar, uavhengig av om dei er vaksinert eller ikkje. Dei nasjonale reglane seier at smitta personar skal vere i isolasjon i i 5 dagar. Me har den siste tida erfart at ein kan smitte sjølv etter 5 dagar i isolasjon og anbefalar difor at isolasjonstida varar i 7 dagar.  
  • Me ynskjer igjen å oppfordre folk til å halde seg heime når dei er sjuke, og teste seg ved symptom på koronasmitte.

Sjå heile teksten frå Beredskapsleiinga under Koronasidene - Siste nytt - Status pr. 30.11.21

Smittestopp-appen

Smittestopp-appen:
Ein person med koronavirus kan gje beskjed gjennom Smittestopp, og da får du melding om du har vore nær vedkomande. Om du sjølv blir smitta, kan du gjere det same. Slik kan vi hindre smittespreiing. Smittestopp-appen er tilgjengelig for Android- og Apple-einingar, du kan laste ned her:

Tips om korleis appen fungerer og korleis du lastar den ned: