Lokal informasjon om testing

Du kan tinge time til testing via:

Dersom det ikkje hastar kan du tinge time elektronisk via Helsenorge

MERK:

 • Pasientar må ikkje kome til legekontoret eller legevakta med luftvegsproblem utan avtale på førehand
 • Dei som har ei lett forkjøling og ikkje treng legetilsyn, bør halde seg heime til ein dag etter at dei er friske
 • Pasientar med alvorlege lidingar og andre sjukdomar må framleis skal ta kontakt med legen sin
 • Ikkje la vere å ta kontakt fordi du trur vi har så mykje å gjere, eller fordi du er redd for å vere til bry.

Nasjonal informasjon om testing

Smittevern

Dei viktigaste hygieneråda:

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Host og nys i et papirlommetørkle som skal kastast etter bruk
 • Hald generell avstand til folk
 • Hald avstand til personar med luftvegssymptom
 • Unngå å handhelse og klemme kvarandre

Er du sett i karantene:

 • ikkje gå på jobb eller skule
 • unngå reiser
 • ikkje ta offentleg transport
 • unngå andre stader der ein lett kjem nær andre, t.d. butikkar

Smittestopp-appen

Smittestopp-appen:
På sikt vil vaksiner kunne hjelpe oss ut av pandemien. Fram til då treng vi framleis andre tiltak. Last ned den nye Smittestopp-appen, og gi beskjed til andre viss du blir smitta. Bli med å bringe kvardagen tilbake.

Tips om korleis appen fungerer og korleis du lastar den ned: