Kva gjer eg viss barnet mitt ikkje har det trygt og godt?

Meld frå til barnehagen eller skulen din viss du opplever at barnet ditt ikkje opplever å ha eit trygt og godt miljø. 

Det finst og eit mobbeombod i alle fylke som skal kunne gi råd og rettleiinga for korleis du kan gå fram. Du kan og finne nyttig informasjon via lenkene vi har lagt ut. 
Mobbeombodet i Vestfold og Telemark
 

 

Hjelpemidlar og verktøy

Filmstubbar som forklarer kva mobbing og utestenging handlar om:

- Youtube - Begynnende mobbeatferd i barnehagen

- Udir: mobbing i barnehagen

- Dialogmodellen