Om kulturstipendet

Stipendet er på kr. 15.000,- og eit diplom. Kulturstipendet skal gå til kulturutøvarar mellom 15-20 år registrert og busett i Seljord kommune som gjer ein innsats utover det vanlege innanfor sine område. Unge utøvarar kan og sjølve søkje stipendet og grunngje søknaden. Kultursjefen er sekretær for nemnda. 
Send søknad til Seljord kommune, gjerne på e-post: post@seljord.kommune.no  eller Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.
 

Tidlegare vinnarar

 • 2007: Sara T. Fjågesund
 • 2008: Kjetil Flatland Jensen
 • 2009: Mari Moen og Bjønn Raftevold Rue
 • 2010: Marie Tveiten
 • 2011: Sigrid Aase
 • 2012: Håkon Aase
 • 2013: Anders Aarmodt Johnsen
 • 2014: Hans Olav Slettbø
 • 2015: Eekønn Production
 • 2016: Julie Noraberg Nilsen
 • 2017: Silje Nilsen Østensen
 • 2018: Svanhild Telnes
 • 2019: Thomas Haugerud Øverland
 • 2020: Johannes Lønnestad Flaaten
 • 2021: Herman Hogstad Sveinsson