Valstyret sin møteprotokoll er klar etter kommune- og fylkestingsvalet 11. september. 

 

PartiStemmer totalt
Arbeidarpartiet334
Høgre404
Raudt125
Framstegspartiet379
Senterpartiet261
Totalt1503

 

Det konstituerande kommunestyremøte er sett til 19. oktober. 

Administrasjonen gratulerer dei valde representantane og ynskjer dei velkomne!

Protokollen syner  førehandsrøyster og valdagsrøyster, personstemmer og fordelinga i partia etter valet. Du kan lese heile protokollen her