Seljord kommune rår nå alle i Seljord til å bruke munnbind innandørs på offentleg stad som butikkar, serveringsstadar, bensinstasjonar og bussar/taxi. Dette gjeld ikkje barn under 12 år eller dei som har ein medisinsk grunn til å ikkje nytte munnbind. Krav om munnbind gjeld heller ikkje for elevar i grunnskulen som brukar skulebuss/skuleskyss.  Dette råda gjeld til 12. april, om ikkje anna blir vedteke.