Personalet

Namn Stilling Storleik
Avdeling Flatdal barnehage:
Pia Groven-Robertsen Rektor / einingsleiar FOS 100%
Nina Merete H. Bakkåker Styrar /assisterande einingsleiar FOS 100%
Svanhild Dyrland Pedagogisk leiar 100%
Gunn Tone Moen Pedagogisk leiar 100%
Beate Tjønntveit Pedagogisk leiar 80 %
Parvin Molazem Pedagogisk leiar 60 %
Jane Kristin Aarhus Fagarbeidar 100%
Jane Kolnes Assistent 100%
Bente Veisene Angre Assistent 60 %
Ling Zhi Kong Reinhaldar 12,5 %
Veronika Sølyst Reinhaldar 12,5 %
Avdeling Åmotsdal barnehage:  
Ann-Christin F. Høgetveit  Pedagogisk leiar/plassleiar Åmotsdal 100%
Randi Luseter Pedagogisk leiar 60 %
Anita Langåsdalen Assistent 80 %
Sissel Haugan Assistent 55 %
Tove L. Aase Fagarbeidar 40 %
Else Flatland Reinhaldar 8 %
Vajda Backavskiene Reinhaldar 10,8 %

 

Råd og utval 2019-20

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman av representantar frå begge avdelingane og det er like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. Einingsleiar leiar møta, styrar i barnehagen er skrivar.

 • Foreldrerepresentant, avd. skule: Beate Våge Lia, leiar av SU
 • Foreldrerepresentant, avd. barnehage Åmotsdal: Maria Fremmerlid, nestleiar SU
 • Foreldrerepresentant, avd. barnehage Flatdal: Gunhild Flatland
 • Personalrepresentant, avd. barnehage Flatdal: Svanhild Dyrland
 • Personalrepresentant, avd. barnehage Åmotsdal: Tove L. Aase
 • Personalrepresentant, avd. skule: Jorunn Andrea Hegni
 • Eigarrepresentant Seljord kommune: 
  Medlem: Terje Haugland (SP)
  1. vara: Sondre Aasan (SP)
  2.vara: Carina Thorvaldsen (FRP)
 • Einingsleiar kallar inn og leier møta: Pia Groven-Robertsen. Assisterande einingsleiar er referent: Nina Merete H. Bakkåker