Personalet 2022-23

Namn Stilling Storleik
Flatdal barnehage:
Pia Groven-Robertsen Rektor / einingsleiar FOS 100%
Nina Merete H. Bakkåker Styrar /assisterande einingsleiar FOS 100%
Ann-Christin F. Høgetveit Pedagogisk leiar 100%
Gunn Tone Moen Pedagogisk leiar 100%
Randi Luseter Pedagogisk leiar 60 %
Jane Kristin Aarhus Fagarbeidar 100%
Anne Karin Haugan Assistent 80 %
Bente Veisene Angre Assistent 60 %
Margrete I. Langåsdalen Assistent 60 %
Anita Langåsdalen Assistent 40 %
Vaida Backauskiene Reinhaldar 25%

 

Råd og utval 2022-23

Vedtekter for samarbeidsutvalet i Flatdal oppvekstsenter, barnehage, 2022-23

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman med like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. 

Foreldrerepresentant og leiar av SU: Lina Aasan, mobil: 463 52 761, e-post: lina.aasan@outlook.com
Vara: Eli Flatland, mobil: 906 86 094, e-post: eliflatland@gmail.com
Personalrepresentant, barnehagen: Margrete Ims Langåsdalen, mobil: 977 92 598, e-post: margrete.langasdalen@seljord.kommune.no
Personalrepresentant, barnehagen: Gunn Tone Moen, mobil: 906 24 408, e-post: gunn.tone.moen@seljord.kommune.no
Eigarrepresentant, Seljord kommune: Terje Haugland, mobil: 410 05609, e-post: terje.haugland@seljord.kommune.no

Eigarrepresentant: 
Medlem: Terje Haugland (SP)
1. vara: Sondre Aasan (SP)
2.vara: Carina Thorvaldsen (FRP)

Møteleiar: Pia Groven-Robertsen, einingsleiar
Referent: Nina Bakkåker, styrar/ass.einingsleiar