Personalet 2020-21

Namn Stilling Storleik
Flatdal barnehage:
Pia Groven-Robertsen Rektor / einingsleiar FOS 100%
Nina Merete H. Bakkåker Styrar /assisterande einingsleiar FOS 100%
Ann-Christin F. Høgetveit Pedagogisk leiar 100%
Svanhild Dyrland Pedagogisk leiar 100%
Gunn Tone Moen Pedagogisk leiar 100%
Randi Luseter Pedagogisk leiar 60 %
Jane Kristin Aarhus Fagarbeidar 100%
Jane Kolnes Assistent 100%
Anita Langåsdalen Assistent 80 %
Bente Veisene Angre Assistent 60 %
Vaida Backauskiene Reinhaldar 25%

 

Råd og utval 2020-21

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman med like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. 

Leiar: Lina Aasan, foreldrerepresentant barnehage
Nestleiar: Anne Kjersti Aase, foreldrerepresentant barnehage
Personalrepresentant, avd. barnehage: Svanhild Dyrland
Vara: Jane Kristin Aarhus
Eigarrepresentant: 
Medlem: Terje Haugland (SP)
1. vara: Sondre Aasan (SP)
2.vara: Carina Thorvaldsen (FRP)

Møteleiar: Pia Groven-Robertsen, einingsleiar
Referent: Nina Bakkåker, styrar/ass.einingsleiar