Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen og skulehelseteneste er eit gratis og lågterksel tilbod. Vi som arbeider her er helsesjukepleiar, jordmor, barnefysioterapeut og lege.

Seljord helsestasjon tilbyr heimebesøk, sped- og småbarnskonsultasjonar med helseundersøkingar, foreldrerettleiing, helseopplysning, vaksinasjon (vaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familiar med spesielle behov, og tverrfagleg samarbeid.
Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesførebygging, samspel, foreldrerolla og utfordringar i kvardagen er tema vi tek opp på konsultasjonane.

Kontakt Helsestasjonen

Telefon: 350 65 250
Adresse: Ingrid Slettensveg 16, 3840 Seljord