Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen og skulehelseteneste er eit gratis og lågterksel tilbod. Vi som arbeider her er helsesjukepleiar, jordmor, barnefysioterapeut og lege.

Seljord helsestasjon tilbyr heimebesøk, sped- og småbarnskonsultasjonar med helseundersøkingar, foreldrerettleiing, helseopplysning, vaksinasjon (vaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familiar med spesielle behov, og tverrfagleg samarbeid.
Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesførebygging, samspel, foreldrerolla og utfordringar i kvardagen er tema vi tek opp på konsultasjonane.

Kontakt Helsestasjonen

Telefon: 350 65 250
Adresse: Ingrid Slettensveg 16, 3840 Seljord

Helsestasjonen har eiga Facebookside