Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Faktasida er delt inn i ulike tema. Klikk her
Du finn informasjon om utvida opningstilbod i barnehage og SFO på faktasidene, sjå Barnehage og skule.

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen og skulehelseteneste er eit gratis og lågterksel tilbod. Vi som arbeider her er helsesjukepleiar, jordmor, barnefysioterapeut og lege.

Seljord helsestasjon tilbyr heimebesøk, sped- og småbarnskonsultasjonar med helseundersøkingar, foreldrerettleiing, helseopplysning, vaksinasjon (vaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familiar med spesielle behov, og tverrfagleg samarbeid.
Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesførebygging, samspel, foreldrerolla og utfordringar i kvardagen er tema vi tek opp på konsultasjonane.

Informasjon til brukarar av helsestasjonstenesta, april 2020:

Brukarane av helsestasjonstenesta skal framleis få god oppfølging under koronautbruddet. Helsestasjonen vil følgje retningslinjer og anbefalinger for svangerskap- og helsestasjonstjenesten under koronautbruddet.

Kort oppsummert prioritet for helsestasjonstenesta:
Helsestasjonskonsultasjonar vil framover bli på legesenteret.
Helsestasjonsprogrammet blir fulgt framover så lenge situasjonen er uendra.
Prioriterer å følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

Helsestasjonstenesta vil ta kontakt med kvar enkelt for avtale om konsultasjon på helsesenteret. Kontakt helsesjukepleiar på mobil 908 90 005.

Kort oppsummert prioritet for svangerskapstenesta:

  • Svangerskapskonsultasjonar vil framover bli på Heddeli
  • Heimebesøk blir erstatta med barseloppfølging på kontoret
  • Ein større del av konsultasjonane vil bli over telefon

Kontakt jordmor på mob 905 98 106, evt. Jordmorvakta om det hastar tlf 350 21 624. Jordmorvakttenesta er som før.

Generell informasjon i høve til gravide og barselkvinner/nyfødde er lagt ut på facebookgruppa «Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark».

HFU, (helsestasjon for ungdom), skulehelsetenesta:
Helsestasjon for ungdom og skulehelsetenesta vil åpne eit tilbod til ungdom opp til 24 år. Det er mogleg med timebestilling tlf: 995 14 174 til tysdag og torsdagar kl 10.00-14.00. Oppmøte er på helsesjukepleiar sitt kontor på ungdomsskulen.

For elevar frå 5-7 klasse vil helsesjukepleiar ha tett dialog med skulen og følge opp der det er behov.

Viktig info for helsestasjonstenesta og svangerskapsomsorgen:

  • Ring før du kjem til alle konsultasjonar, også jordmorvakta
  • Kom aleine. Søsken/partner kan ikkje vere med.
  • Bli heime om du er forkjøla eller har andre symptom, og ta kontakt for vurdering og evt ny avtale
  • Ved behov blir smittevernutstyr nytta
  • Syner ellers til fhi.no og helsenorge.no.

TA GJERNE KONTAKT DERSOM DU HAR BEHOV 908 90 005 (Gunhild),  995 47 144 (Veronica)

Seljord Helsestasjon Jordmor Mirjam, lege Hanne, helsesjukepleiar Veronica og Gunhild.

Kontakt Helsestasjonen
Telefon: 350 65 250
Adresse: Ingrid Slettensveg 16, 3840 Seljord

Helsestasjonen har eiga Facebookside