• Seljord barne- og ungdomsskule:  Onsdag 17. august kl. 08.10
  • Flatdal oppvekstsenter, skule:  Onsdag 17. august kl. 08.40

1.klassingane ved Seljord barne- og ungdomsskule møter på baksida av skulen.
1.klassingane ved Flatdal skule møter ved flaggstanga i skulegården. Elevane i 1.klasse i Flatdal får utdelt skulesekk fyrste skuledag.                           

Vi minner samstundes om start- og sluttider ved skulane:

Seljord barne- og ungdomsskule kl 08.10-13.50 og Flatdal oppvekstsenter, skule 08.40-14.10.
1.-4.klasse har litt annan  dagsrytme nokre dagar i veka, det finn du informasjon på ved å gå inn på skulane sine sider

Vel møtt til nytt skuleår!