Ring for avtale på tlf: 995 14 174

Helsejukepleiar har ope kontor 2 dagar i veka for ungdom i Seljord kommune:

  • Elevar som går på Vest Telemark vidaregåande skule,avd. Seljord
  • Elevar som går på Seljord ungdomskule
  • Ungdom opp til 24 år

Det er Tove Beate og Veronica frå helsestasjonen og skulehelsetenesta som vil vere tilstades.

Me følger nasjonale smittevernsreglar:

  • Du kan ikkje kome viss du har symptom på forkjøling eller luftvegsinfeksjon.
  • Er du sjuk kan du få time på telefon. Ring først viss du er i tvil.

For barnetrinnet 5.-7.klasse:
For elevar på 5.-7.trinn på Flatdal oppvekstsenter og barneskulen i Seljord blir Veronica (måndag) og Gunhild (tysdag) ein dag kvar på skulen.