Melding frå helsesenteret:
Det går føre seg ombygging av inngangspartiet på legekontoret, og det vil føre til ein del uro med støy og støv dei neste vekene.
Merk:  Vend deg til ekspedisjonen på legevakta og bruk inngangen ved fysio/helsesatsjon
Legevakt:  Ring på, snakk med personalet - dei opnar for deg.