Tidspunkt for frammøte på helsestasjonen:

 • 4 VEKER: Individuell konsultasjon, undersøking ved helsesjukepleiar
 • 6 VEKER: Individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesjukepleiar. Vaksine: Rotarix
 • 3 MND: Individuell konsultasjon og undersøking ved helsesjukepleiar. Vaksine: trippel/ HIB/ polio/ Hep. B + pneumokokk-vaksine + Rotarix
 • 4 MND: Gruppekonsultasjon, ev. individuell med fysioterapeut
 • 5 MND: Gruppekonsultasjon, ev. individuell ved helsesjukepleiar. Vaksine: trippel/ HIB/ polio/Hep. B + pneumokokk-vaksine
 • 6 MND: Individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesjukepleiar
 • 8 MND: Individuell konsultasjon, ev. gruppe ved helsesjukepleiar
 • 10 MND: Individuell konsultasjon, ev. gruppe ved helsesjukepleiar
 • 1 ÅR: Individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesjukepleiar. Vaksine: trippel/ HIB/ polio/Hep. B  + pneumokokk-vaksine
 • 15 MND: Gruppe/individuell konsultasjon ved helsesjukepleiar. Vaksine: MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 18 MND: iGruppe /ndividuell konsultasjon ved helsesjukepleiar
 • 2 ÅR: Individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesøster. Språkundersøking: SATS.
 • 4 ÅR: Individuell konsultasjon ved helsesjukepleiar. Språkundersøking, hørsel og syn.

Tilsette for spe- og småbarn 0-5 år:

Helsesjukepleiar Gunhild Kåsa Dehli,  Veronica Rue Flatland og Anbjørg Gjerjordet.
Lege Hanne Nikkels  

Kontakt:
Telefon Helsesenter: 350 65 250
Tek imot beskjed når helsesjukepleiar og jordmor ikkje er til stades.
Telefon helsesjukepleiar: 350 65 250
Telefon lege: 350 65 250