Tidspunkt for frammøte på helsestasjonen:

 • 6 VEKER: individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesøster.
 • 3 MND: individuell konsultasjon og undersøking, trippel/ HIB/ poliovaksine + pneumokokkvaksine
 • 4 MND: gruppesamling med fysioterapaut
 • 5 MND: gruppesamling, trippel/ HIB/ poliovaksine + pneumokokkvaksine
 • 6 MND: individuell konsultasjon og undersøking ved lege og helsesøster
 • 8 MND: gruppekonsultasjon •10 MND: gruppesamling med logoped
 • 1 ÅR: individuell konsultasjon / undersøking ved lege og helsesøster, trippel/ HIB/ poliovaksine + pneumokokkvaksine
 • 15 MND: gruppesamling med fysioterapaut. MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 18 MND: individuell konsultasjon
 • 2 - 2,5ÅR: individuell konsultasjon / undersøking ved lege og helsesøster. Språkobservasjon: SATS.
 • 4 ÅR: individuell konsultasjon, Språkobservasjon: Språk 4, synsundersøking.
 • 5 ÅR: førskulekonsultasjon ved lege og helsesøster

Tilsette for spe- og småbarn 0-5 år:

Helsesøster Gunhild Kåsa Dehli og Tove Beate Holte. 
Lege Siri Dubrefjord