Seljord kommune har fått ny publikumsløysing for innsyn i saksdokument til politiske møte.  

For oppslag i saksdokument til politiske møte etter 26. april 2021: klikk her 
Slik gjer du: Trykk på aktuell møtedato i kalenderen, trykk deretter på dato og klokkeslett i vindauget du får opp, for å sjå dokumenta.

For oppslag i saksdokument til politiske møte før 26. april 2021: klikk her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til handsaming kommunestyret 16.12.2021: Framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Les dokumenta her.

 

Til handsaming kommunestyret 4.11. 2021: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025.