Lenke til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med samla informasjon knytt til krisa i Ukraina

Vi har lagt ut ein del informasjon knytt til krisa, mellom anna om jodtablettar. Du finn det under Beredskap