Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Folkehelse

Seljord kommune er ein partnerskapskommune innanfor folkehelseprogrammet i Telemark. Seljord kommune har ein lokal pott til fordeling til frivillige lag og organisasjonar som arbeider med tiltak innanfor temaet folkehelse. Det kan vere tiltak som rydding av turstigar, tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, eller lågterskelaktivitetar med fokus på fysisk aktivitet og kosthald.

På tur