Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordførar

Ordførar i permisjon til 21.05.2023:
Beate Marie Dahl Eide (Sp) 
Telefon: 35 06 51 02
Mobil: 91 73 98 93
Send e-post

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har i tillegg møte- og talerett i alle kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der vedkomanede er valt medlem. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på vegne av kommunen der slikt mynde ikkje er lagt til andre.

Fungerande ordførar 25.12.2022 - 20.05.2023: 
Sondre Aasan (Sp)
Mobil: 45 87 29 79
Send e-post

 

Konstituert varaordførar 25.12.2022 - 20.05.2023:
Terje Haugland (Sp)
Mobil: 41 00 56 09 
Send e-post

 

(Foto Tone Tveit, VTB)

Beate Marie Dahl Eide