Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordførar

Ordførar:
Solveig Sundbø Abrahamsen (H)
Telefon: 35 06 51 02
Mobil: 48 14 00 55
E-post: solveig.abrahamsen@seljord.kommune.no  

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har i tillegg møte- og talerett i alle kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der vedkomanede er valt medlem. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på vegne av kommunen der slikt mynde ikkje er lagt til andre.

Varaordførar: 
Carina Thorvaldsen (FrP)
Mobil: 47 67 14 77 
E-post:  thorvaldsenc@gmail.com

(Foto: Hans Inge Hagen)

solveig ordførar