Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Ordførar

Ordførar:
Beate Marie Dahl Eide (Sp) 
Telefon: 35 06 51 02
Mobil: 91 73 98 93
Send e-post

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har i tillegg møte- og talerett i alle kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der vedkomanede er valt medlem. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på vegne av kommunen der slikt mynde ikkje er lagt til andre.

Varaordførar: 
Sondre Aasan (Sp)
Mobil: 45 87 29 79
Send e-post

(Foto Tone Tveit, VTB)

Beate Marie Dahl Eide