Andre tilbod

  • Frisørsalong Tlf. 90169115
  • Fotterapeut Tlf. 90 98 88 43
  • Kantina kan nyttast av tilsette og andre som er på besøk. Opningstid kl 10.30 - kl 12.30.
  • Presten held andakt på Nesbukti pleie- og omsorgssenter annan kvar torsdag. Han har då med seg organisten.

Barnehagane i sentrum, barneskulen, sjukeheimens venner, pensjonistforeninga og andre kjem fast på besøk kvar månad.  I tillegg blir det arrangert konsertar og andre samankomstar for bebuarar og pårørande.

Pårørande eller andre som har lyst til å kome, er hjarteleg velkomne. Me har ikkje faste besøkstider, men bebuarane får lunsj kl 12.30 og middag kl. 15.30.