Det vil framleis vere mykje uteskule og turar for å lette krava om avstand, så elevane må kle seg etter veret. 

Skuleskyssen går som normalt. elevane skal fylgje instruksjon frå eigen skule.

Meir detaljert informasjon får elevane frå eigen skule.