Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan - planstrategi

Kontaktinformasjon:
Torunn Raftevold Rue, Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift - tlf. 350 65 151 / 95 90 84 40 - torunn.rue@seljord.kommune.no
Maria Dyrland Fremmerlid, Kommuneplanleggar - 350 65 152 / 905 76 541 - maria.fremmerlid@seljord.kommune.no

Kommunal planstrategi legg føringar for kva for planar kommunen skal utarbiede i ein periode. Føremålet er å klargjere kva for planoppgåver kommunen bør starte opp med eller vidareføre for å leggje til rette for ei ynskja utvikling i kommunen.

Planstrategi 2020-2023