Søknaden

  • Vedlegg som dokumenterer omsetnadssvikt, avbestillingar, kasta/gitt bort varer må vere signert av rekneskapsførar eller revisor.
  • Omsetnad blir definert som inntekter med fråtrekk for sparte kostnadar, og kan vere inkludert øydelagt mat som er kasta/ gitt bort.
  • Dei verksemdene som ikkje klarer å gjere ferdig søknaden innan 11.januar ber vi om å varsle næringssjefen om at søknaden er på veg og kor stort beløp det blir søkt kompensasjon for.    

Kontaktperson er næringssjef Asbjørn Storrusten,  tlf. 917 96 785, e-post as@seljord.kommune.no