Korona - smitteverntiltak

Kulturskulen har opna for undervisning på Granvin kulturhus frå måndag 24. august 2020. Dette er godkjent av kommuneoverlegen.

Prosedyre for undervisning på Granvin:

Eleven går inn hovudinngangen og vaskar/spritar hendene i foajeen (automat) og går til undervisningsstad.
Lærar og elev held 1 meter avstand, også i undervisninga.
Når undervisninga er ferdig, går eleven ut hovudinngangen. Berre lærar skal ta på dørhandtak.
Stol, notestativ og anna utstyr som eleven har vore i kontakt med, skal vaskast etter kvar time før ny elev.

Viss ein sit i foajeen på Granvin og ventar på å komme til time, må ein halde 1 meter avstand til andre i nærleiken og rette seg etter det som personalet på Granvin bestemmer.

Merknader:

 • Eleven må ha med eige instrument med unntak av piano og trommer. Trommeelevar må nytte eigne trommestikker
 • Piano og slagverk vert vaska etter kvar time med eingongsklut med såpevatn. Elev og lærar har kvart sitt slagverk og piano
 • Det blir opna for korps, band, barnekor og StudioX-undervisning på Granvin, men med 1 meter avstand og smitterutinar kommunisert av lærar.
 • Elevar i korpsa og juniorspelemannslaget får beskjedar via korpset eller lærar

Undervisning i Flatdal:

 • Elevar og korpsmedlemmer som har undervisning i Samfunnshuset i Flatdal på tysdagar, går inn på baksida/oppsida av huset (nødutgangen)

Smitteførebyggjande tiltak:

 1. Sjuke personar skal halde seg heime
 2. God hand- og hostehygiene og forsterka reinhald
 3. Halde minst 1 meter avstand og redusert kontakt mellom personar

Personar som kan vere fysisk til stades:

 • Personar som ikkje har symptom på sjukdom
 • Tilsette, brukarar og andre som har gjennomgått luftvegsinfeksjon, så lenge dei har vore symptomfrie i minst eit døgn
 • Ved gjennomgått covid-19 gjeld eigne råd for når isolasjonen kan opphevast, gjeve av helsetenestene og Folkehelseinstituttet.

Personar som ikkje kan vere fysisk til stades:

 • Personar som har symptom på luftvegsinfeksjon, sjølv ved milde symptom
 • Personar som er i karantene og isolasjon. Det er viktig at tenestene kommuniserer dette til tilsette, brukarar og andre

Forsterka reinhald på utsette område:

 • Toaletta og vaskeservantar bør reingjerast minimum dagleg ved dagleg bruk. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av kor hyppig det er i bruk
 • Eingongs papirhandkle og såpe bør vere tilgjengeleg, og vi må syte for at søppel blir tømt regelmessig
 • Dørhandtak, trappegelender, armlene, andre bordflater og gjenstandar som ofte blir teke på, bør bli reingjort hyppig
 • Utstyr som blir brukt av fleire (f.eks. nettbrett, skjermar som ein tek på, tastatur, leikar osv.) blir reingjort etter bruk

 

Søke kulturskulen

Søknadsfrist til kulturskulen for nytt skuleår er 1. mai.

Alle må søke på nye tilbod i kulturskulen via elektronisk søknadsskjema.

Tilbod for vaksne

Me tek inn vaksne søkjarar på gitar og piano dersom lærar har kapasitet til dette. Ta kontakt med kulturskulen eller send inn ein elektronisk søknad.