Dette tilfellet er knytt til smitteutbrottet ved EIKsenteret. Smittesporing er gjennomført og avslutta. Vi ber alle som var kunder på Eiksenteret tysdag 25. mai og onsdag 26. mai om å  teste seg på lokalt helsesenter så fort som mogleg. 

Beredskapsleiinga