Seljord kommune har sett av 2,5 mill. kroner til å kompensere verksemder som har /får svekka resultat grunna dei høge energikostandar i 2022. Støtte kan gjevast for å kompensere høge prisar på straum, drivstoff eller indirekte knytt til auka energiprisar. 

Søknadsfrist 1.04.2023.

Send søknad om støtte her