Om du treng behandling av snøscooterløyve før påske må det sendast kommunen innan 20. mars. Dette geld nye søknadar og endring av eksisterende løyve, nytt registreringsnummer e.l. Kommunen kan dessverre ikkje garantere at det som kjem inn etter 20. mars blir behandla før påske. Det vil ikkje bli behandla motorferdselsøknadar i uke 14.

Send søknad om snøscooterløyve her