Dei brukar i dag helikopter på hovudlinjene for å få oversikt over tilstanden. På heimesida https://nett.vtk.no kan du sjå kart med oversikt over straumlause område. I Seljord jobbast det no med feilretting på bakken for områda Sinnes og Åmotsdal, i prioritert rekkjefølgje.