Stenginga vert i tidsrommet måndag kl: 07.00 til torsdag kl: 20.00 og er avgrensa til området mellom Gamle Gullnesveg nr: 34 og krysset Gamle Gullnesveg/Gullnesvegen/Bringsåsvegen. Vegen vert stengt pga. sikringsarbeid.