Seljord kommune gjev tilskot etter søknad for drift og administrasjon av frivillige lag, foreiningar og organisasjonar, støtte til løypekjøring og til 17.mai komitear. 

Kontaktperson for denne ordninga kultursjef Asbjørn Storrusten, e-post; as@seljord.kommune.no / tlf; 917 95 785.

Søknadsfristen er  1. april.   Søknadsskjema er digitalt, sjå  www.seljord.kommune.no