Det er to ulike moderasjonsordningar, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

 • Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt. Inntektsgrensa er pr. 1.8.21 kr 592 167,- .
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-3-4-5-åringar. Inntektsgrensa er pr. 1.8.2021 kr 583 650,- 
 • For å få reduksjonen i betaling og gratis kjernetid må du søke kvart år.
 • Søknadsfristen er sett til 1.august eller i samband med ny søknad seinare i året. Du kan søke undervegs i barnehageåret.
 • Ei eventuell endring i barnehagebetaling vil då gjelde frå 1. i neste månad.
 • Du må leggje ved dokumentasjon av familiens inntekt. Familien betaler makspris inntil søknad er sendt og godkjend. Søknadsskjema ligg i Foreldreportalen der du søker om plass, endring og seier opp Lenke dit finn du på heimesida til kommunen, under Skjema.
 • Korleis laste ned dokumentasjon av inntekt i Altinn:
  "Dersom du skal sende skattemeldingen til andre, for eksempel til kommunen eller i en lånesøknad til en bank, kan det være krav til større detaljeringsgrad enn oppsummeringen du får i den nye skattemeldingen.  
  Du finner PDF-versjonen av din opprinnelige skattemelding ved å logge inn i Altinn. I år vil denne være tilgjengelig fra 7. april for alle som har fått ny skattemelding.
  Etter innlogging klikker du på meldingen som heter "Melding: Skattemeldingen for 2020 som dokumentasjon". Da vil du få opp en PDF som du kan lagre eller skrive ut".
 • Sjå detaljane om barnehageprisar under Kommunale avgifter, prisar og gebyr