Personalet 2022-23

Namn Stilling Storleik
Heidi F. Haugerud Styrar / eingsleiar 100 %
Beate Moen Assisterande styrar/einingsleiar 100%
Gro Aase Rue Spesialpedagog i kommunen  
Stine Helen Nævra Bakke Kommunal logoped (permisjon)  
Avdeling Heddeli
Anne Marie Dahle Pedagogisk leiar 100 %
Ann Christin Grutle Pedagogisk leiar 100 %
Grete Natten Pedagogisk leiar 100 %
Beate Tjønntveit Pedagogisk leiar 80 %
Irene Groven Pedagogisk leiar 100 %
Sigrunn Tresland Barne- og ungdomsarbeidar 100 %
Cecilie Sollid Tveit Fagarbeidar 100 %
Kine Kristoffersen Assistent 100 %
Gro Verpe Moen Assistent 80 %
Desireè Hestehagen Assistent 60 %
Anne Lene Loftsgarden Assistent 100%
Ewa Kalinowska Reinhaldar 54 %
Avdeling Tussejuv:
Kristin Forberg Pedagogisk leiar 100 %
Guro Mariann Flatland Pedagogisk leiar 100 %
Gro Berit Haugetuft Pedagogisk leiar( Perm. nov.-juni) 40 %
Heidi Strånd Pedagogisk leiar 100 %
Unni Lundeberg Pedagogisk leiar 100 %
Parvin Molazem Pedagogisk leiar 100 %
Ingrid Hegnastykket Pedagogisk leiar 80%
Gunhild Sudgarden Pedagogisk leiar 80%
Loreta Kumetaityte Pedagogsik leiar (på dispenasjon) 100%
Britt Marie Waldenstrøm Barnehagelærar 60 %
Britt Almquist Assistent 100 %
Sissel Aase Haugan Assistent 80%
Marte Sæther Assistent 80 %
Beate Madsen-Skjauff Fagarbeidar 100 %
CelineenEllingsen Forbord Assistent (frå 1.10.22) 60 %
Mari Bjåland Barstad Barne- og ungdomsarbeidar 100%
Lisbeth S. Odden Barne- og ungdomsarbeidar 80 %
Hilde Østbø Barne- og ungdomsarbeidar 80 %
Monica Stykket Barne- og ungdomsarbeidar 100 %
Tove Lunde Aase Barne- og ungdomsarbeidar 60 %
Ida Elisabeth Sigurdslid Lærling 100%
Vera Edling Reinhaldar 70 %

 

Råd og utval 2022-23

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman av representantar frå begge avdelingane og det er like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. 

SAMARBEIDSUTVALET – SU:

Leiar: Mats Jansson Nilsen
Nestleiar: Rebeka Fakin

Foreldrerepresentantar avdeling Tussejuv:

  • Rebeka Fakin – vara Gunn Ingrid Langedok
  • Kaisa Waldenstrøm Breiland – vara Katrine Volhovd

Foreldrerepresentantar avdeling Heddeli:

  • Mats Jansson Nilsen – vara Linda Råmuddal
  • Siv Omtveit Aasan – vara Linda Haugland

Personalrepresentantar avdeling Tussejuv:

  • Britt Almquist – vara Lisbeth Steinmoen Odden
  • Guro Mariann Flatland – vara Ingrid Hegnastykket

Personalrepresentantar avdeling Heddeli:

  • Grete Natten – vara Ann Christin Grutle
  • Cecilie Sollid Tveit – vara Kine Kristoffersen

Eigarrepresentant:
Medlem: Marita Byggstøyl Dyrland (SP)
1.vara: Helge Hellesø Lundgren (SP)
2.vara: Katrine Volhovd (H)

Møteleiar: Mats Jansson / Heidi Færstaul Haugerud
Referent: Beate Moen