Personalet 2020-21

Namn Stilling Storleik
Heidi F. Haugerud Styrar / eingsleiar 100 %
Gunhild Sundbø Assisterande styrar/einingsleiar 100%
Gro Aase Rue Spesialpedagog i kommunen  
Stine Helen Nævra Bakke Kommunal logoped  
Avdeling Heddeli
Anne Marie Dahle Pedagogisk leiar 100 %
Ann Christin Grutle Pedagogisk leiar 100 %
Grete Natten Pedagogisk leiar 100 %
Beate Tjønntveit Pedagogisk leiar 80 %
Irene Groven Pedagogisk leiar 100 %
Ingrid Hegnastykket Pedagogisk leiar 80 %
Gunhild T. Sudgarden Pedagogisk leiar 84 %
Gry Anita Fossland Barne- og ungdomsarbeidar 100 %
Sigrunn Tresland Barne- og ungdomsarbeidar 100 %
Jorunn M. Torjussen Barne- og ungdomsarbeidar 100 %
Cecilie Sollid Tveit Fagarbeidar 100 %
Gro Verpe Moen Assistent 80 %
Desireè Hestehagen Assistent 20 %
Mari Bjaaland Barstad Lærling haust 20 100 %
Ewa Kalinowska Reinhaldar 54 %
Avdeling Tussejuv:
Kristin Forberg Pedagogisk leiar 100 %
Bente Færstaul Pedagogisk leiar 100 %
Beate Moen Pedagogisk leiar 100 %
Unni Brudal Pedagogisk leiar 100 %
Heidi Strånd Pedagogisk leiar 100 %
Unni Lundeberg Pedagogisk leiar 100 %
Marion Berge Pedagogisk leiar 100 %
Parvin Molazem Pedagogisk leiar 40 %
Britt Marie Waldenstrøm Barnehagelærar 40%
Guro Mariann Flatland Barnehagelærar 100 %
Britt Almquist Assistent 100 %
Sissel Aase Haugan Assistent 100%
Lisbeth S. Odden Barne- og ungdomsarbeidar 80 %
Hilde Østbø Barne- og ungdomsarbeidar 80 %
Monica Stykket Barne- og ungdomsarbeidar 80 %
Bjørg Anita Moen Listaul Barne- og ungdomsarbeidar 60 %
June Vala-Aakre Barnepleiar 40 %
Tove Lunde Aase Barne- og ungdomsarbeidar 40 %
Ingrid Storlid Barne- og ungdomsarbeidar 40 %
Vera Edling Reinhaldar 70 %

 

Råd og utval 2020-21

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman av representantar frå begge avdelingane og det er like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. 

SAMARBEIDSUTVALET – SU:

Leiar: Sondre Moen
Nestleiar: Linda Bakås Råmunddal
Foreldrerepresentantar avdeling Tussejuv:
- Anette Tveiten Øya – vara IJohanna Nes
- Sondre Moen – vara Ingunn Holtar Nordstoga
Foreldrerepresentantar avdeling Heddeli:
- Carina Thorvaldsen - vara Merethe Tvitekkja
- Linda Bakås Råmunddal – vara Rita Aafløy Bredesen
Personalrepresentantar avdeling Tussejuv:
- Britt Almquist – vara Lisbeth Steinmoen Odden
- Beate Moen – vara Unni Lundeberg
Personalrepresentantar avdeling Heddeli:
- Grete Natten – vara Ingrid Hegnastykket
- Cecilie Sollid Tveit – vara Sigrun Tresland
Eigarrepresentant:
Medlem: Marita Byggstøyl Dyrland (SP)
1.vara: Helge Hellesø Lundgren (SP)
2.vara: Katrine Volhovd (H)

Møteleiar: Heidi Færstaul Haugerud
Referent: Gunhild Sundbø