Desse listeforslaga vart godkjent av valstyret 04.05.2023

  • Arbeiderpartiet
  • Seljord FrP
  • Seljord Høgre
  • Raudt
  • Senterpartiet

Sjå kven som står på dei fem partilistene her

Fullstendige vallister er lagt ut på Sentralbordet ved Seljord kommunehus.