Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har eit grunnleggjande ansvar for å beskytta befolkninga og bidra til å oppretthalda kritiske samfunnsfunksjonar.

Kommunal beredskap er heimla i Sivilbeskyttelselova.

Kommunen si oppgåve er å:

  • Ha ei oversikt over kva farar som kan trua liv og helse, miljø, og kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjonar i kommunen, og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserande tiltak
  • Ha ei oversikt over kva lokale offentlege, friviljuge og private ressursar som er tilgjengelege, og utarbeide koordinerte beredskapsplanar for å handtere ulukker og kriser

Les meir på nettsida til Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap her

 

Her finn du samla informasjon om Seljord kommune sitt beredskapsarbeid.