Helsestasjon for ungdom, HFU, omfattar rådgjeving, rettleiing, undersøking og behandling som er tilpassa ungdommens behov. HFU er eit supplement til, og ikkje ei erstatning for skulehelsetenesta. Helsestasjonen samarbeider tett med skulehelsetenesta i vidaregåande skule.