Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan - samfunnsdel

Kontaktinformasjon:
Torunn Raftevold Rue, Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift - tlf. 350 65 151 / 95 90 84 40 - torunn.rue@seljord.kommune.no
Maria Fremmerlid, Kommuneplanleggar - 350 65 152 / 905 76 541 - maria.fremmerlid@seljord.kommune.no

Seljord kommune har i kommuneplanen 2006-2021 vedteke slik overordna målsetjing: Seljord kommune skal vere eit samfunn i vekst og utvikling, som er bevisst kvalitetane sine og bruker dei for å styrkje lokalsamfunnet slik at kommunen blei ein endå betre stad å bu, arbeide og besøke.

Plan Vedtak
Kommuneplan Samfunnsdel 2017 - 29     Omslag 2017