• Seljord ungdomsskule:  Onsdag 18. august kl. 08.10
  • Seljord barneskule:        Onsdag 18. august kl. 08.10
  • Flatdal skule:                  Onsdag 18. august kl. 08.40

1.klassingane ved Seljord barneskule møter på baksida av skulen.
1.klassingane ved Flatdal skule møter ved flaggstanga i skulegården.                            

Vi minner samstundes om start- og sluttider ved skulane:

Skulane i sentrum 08.10-13.50 og Flatdal skule 08.40-14.10.
1.-4.klasse har litt annan  dagsrytme nokre dagar i veka, det finn du informasjon på ved å gå inn på skulane sine sider

Vel møtt til nytt skuleår!