Skulehelsetenesta:
Skulehelsetenesta er som før koronapandemien. Me er til stades på skulen som vanleg.

HFU, (helsestasjon for ungdom), Tilbod til ungdom opp til 24 år:
Helsestasjon for ungdom held til på helsestasjonen og er open måndag 14.30-16.00. Bestill time eller ring på ved inngangsdøra.

Viktig info for helsestasjonstenesta og svangerskapsomsorgen:

  • Båe foreldra kan følgje til konsultasjon.
  • Bli heime om du er forkjøla eller har andre symptom, og ta kontakt for vurdering og evt. ny avtale
  • Ved behov blir smittevernutstyr nytta
  • Syner elles til fhi.no og helsenorge.no.

Seljord Helsestasjon
Jordmor Mirjam, Lege Hanne, Helsesjukepleiar Veronica, Anbjørg og Gunhild.