Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om helsestasjonstenesta, november 2020

Helsestasjon og jordmortenesta er tilbake i lokala sine igjen.

Brukarane av helsestasjonstenesta skal framleis få god oppfølging under koronautbruddet. Helsestasjonen vil følgje retningslinjer og anbefalinger for svangerskap- og helsestasjonstjenesten under koronautbruddet. Me har nå samme tilbod som før utbruddet av korona.

Det er nokre endringar:
Det er ein ringeklokke på utsida av inngangen. Ring på og me kjem å hentar. Du skal ikkje kome hvis du har symptom på forkjøling, har feber eller hostar. Dette vil me spørre om når du kjem og om du har vore i «raude» område. Kjem du frå «raude» område skal både du som kjem og me bruke munnbind. Dette gjeld ikkje for born under 2 år.

Skulehelsetenesta:
Skulehelsetenesta er som før korona. Me er tilstades på skulen som før korona.

HFU, (helsestasjon for ungdom), Tilbod til ungdom opp til 24 år.
Helsestasjon for ungdom er tilbake på helsestasjonen og er open måndag 14.30-16.00. Bestill time eller ring på ved inngangsdøra.

Viktig info for helsestasjonstenesta og svangerskapsomsorgen:

 • Begge foreldre kan følgje til konsultasjon. Inga søsken.
 • Bli heime om du er forkjøla eller har andre symptom, og ta kontakt for vurdering og evt. ny avtale
 • Ved behov blir smittevernutstyr nytta
 • Syner elles til fhi.no og helsenorge.no.

Seljord Helsestasjon Jordmor Mirjam, Lege Hanne, Helsesjukepleiar Veronica, Anbjørg og Gunhild.

Kontakt Helsestasjonen:

 • Tlf. helsestasjon: 350 65 250
 • Tlf. Gunhild: 908 90 005
 • Tlf. Veronica: 995 47 144
 • Tlf. Anbjørg: 482 46 271
 • Kontakt jordmor på mob 905 98 106
 • Jordmorvakta om det hastar tlf 350 21 624
 • Helsestasjon for ungdom, HFU: tlf: 995 14 174 

Adresse:
Ingrid Slettensveg 16, 3840 Seljord

Helsestasjonen har eiga Facebookside

Følg HFU på snap: seljordhfu

Generell informasjon i høve til gravide og barselkvinner/nyfødde er lagt ut på facebookside «Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark».

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker
Sist oppdatert 30. november 2020