Seljord SFO

Seljord SFO har eiga Facebookside, sjå her

Flatdal SFO

Flatdal SFO ligg under rektors ansvarsområde. 

Søke SFO

Søknadsfrist for å søke om plass eller endre plass for nytt skuleår er 1.april. 
Det er ein månads oppseiingsfrist. Vi ber og om at søknader om plass eller endring av plass kjem inn minst 14 dagar før dato for ynskja plass eller endring.

NB! Barnet har plassen sin inntil familien søker om endring eller seier opp plassen.

Barn som går i 4.klasse, har SFO-plassen ut skuleåret. Vi ber om at de seier opp plassen skriftleg viss de ynskjer at barnet skal slutte tidlegare, ein månad før siste dag, slik at vi får ført barnet ut på rett dato.