Teamet består av helsesjukepleiarane Gunhild, Anbjørg og Veronica, samt Sveinung frå psykisk helse. 
Dei vil vere kledd i refleksvestar merka med Seljord kommune.

Ta gjerne kontakt om du ser dei på vandring, anten for ein uformell prat eller om du treng hjelp til noko.

Primus motor for etablering av teamet er Sveinung Gåra, psykisk helse