Seljord kommune gler seg til at 90 000 besøkande, 2000 frivillige og 800 utstillarar inntek Dyrsku'plassen igjen. 
Du finn all informasjon om opningstider, billettar, program, kart, korleis kome hit, utstillarar, parkering, m.m. på Dyrsku'n sine nettsider. 
Dyrsku'n har ein eigen app som kan vere lur å laste ned, dei har og eigen Facebookside

Les meir på nettsidene til Dyrsku'n

Informasjon om opningstider, billettsal o.l.