Lokalt kulturstoff

I barnehage og skule nyttar vi mykje lokalt kulturstoff. Seljord er rik på gamle segn, soger, songar og slåttetradisjonar, og det meste er knytt til lokale stader. Mange i Seljord har opp gjennom åra gjort eit stort arbeid for å samle tradisjonsstoffet, og barnehage - og skulesektoren har systematisert ein del av stoffet for å sikre at det blir brukt på ulike steg og i ulike samanhengar.

Lokale segn, soger, songar og kjelder

Lokalt tilhøyre

Songtekstar Seljord og Telemark
Oversikt over lokalt kulturstoff Seljord og Telemark
Segnet om Dalasjå Flatdal
Gygrene frå Mælefjell, Skorve og Bindingsnuten Flatdal
Bukkespranget Flatdal
Sjøormen Seljord
Då heilage Olav fekk tussen til å byggje kyrkje for seg Seljord
Skåne Bringsås Seljord
Kivlemøyane Seljord
Kivlemøyan Seljord
Guro Heddeli Seljord
Gonil Dale Seljord
Tykje Gloslid Seljord
Sterke-Nils Seljord
Mannen som gjekk på Skorve og leita etter hesten sin Seljord
Heimlausa - kua som vart attgløymd på Dyrsku'n Seljord
Ringolm - oksen som sleit seg frå båsen på Dyrsku'n Seljord
Deildegasten på vasen Langlim
Fivila Åmotsdal
Markenstein Åmotsdal
Myllarguten - stev Åmotsdal
Myllarguten - segn  
Segni om Rakkel og Hyrman Groven Åmotsdal
Selstadkjempa og Sæbyggen Åmotsdal
Skuldalsbruri Åmotsdal
Skuldalsbruri. Etter Sigurd Telnes og Sara Fjågesund Åmotsdal
Tussesoger og stubber Åmotsdal
Grove-Droglin Åmotsdal

 

Lese- og skriveopplæring i skulen

Seljord kommune har laga ein lokal plan for lese- og skriveopplæringa i Seljord kommune. Planen skal sikre at elevane våre får ei god opplæring i lesing og skriving, og planen skal vere eit hjelpemiddel for læraren og skulen i arbeidet med å utvikle elevane til å bli gode lesarar og tekstskaparar. Målet med planen er at undervisninga skal vere heilskapleg og sikre god fagleg progresjon. 

Det er viktig å presisere at planen dekker måla for lese- og skriveopplæring. Det er ikkje ein plan for norsfaget. Opplæringa i lesing og skriving skal skje i alle fag.

Nynorsk er hovudmålform i Seljord, og det må kome til uttrykk gjennom val av litteratur, forfattarar, arbeidsmateriell og læremidlar. 

Du kan lese plan for lese- og skriveopplæring her

Bok- og lesetips

 
Boktips: Målgruppe:
Les for barna Gode råd for foreldre
Boktips frå Biblioteket 2007 Bøker for barnehagealder
Boktips frå Biblioteket 2008 Bøker for barnehagealder
Boktips frå Nynorsksenteret 2011 Bøker for barnehagealder og småskule
Boktips frå Biblioteket 2010 Bøker for førskulebarn og barn i skulealder
Boktips frå Nynorsksenteret 2011 Bøker for mellomsteget
Boktips frå Nynorsksenteret 2011 Bøker for ungdomssteget
Boktips frå Biblioteket 2012 Bøker for ungdomssteg,mellomsteg, barnehage/småskule

cute boy and girl reading a book