Det betyr at vatnet vert stengt mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. Det kan bli brunt vatn og luft i vassleidningen etter spyling, så det kan vere lurt å tappe vatn i utvendig kran til vatnet er reint igjen. Vi beklagar ulempa dette medfører.