Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom foreldra har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldra rett til den same informasjonen om barnet sin skulegang frå skulen si side og har same retten til å delta på foreldremøte.

  Dersom foreldra ikkje har felles foreldreansvar for barnet, har også den av dei biologiske foreldra som ikkje har foreldreansvar, rett til informasjon om barnet sin skulegang, men berre dersom vedkomande spør skulen spesielt. Ein har i utgangspunktet ikkje rett til å delta på foreldremøte, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gjev sitt samtykke. Skulen kan likevel avtale eigne møte med den biologiske forelderen, men kan og velje å gje informasjonen skriftleg.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet

  Lover

  Barnelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dersom foreldra har felles foreldreansvar og du er den av foreldra som barnet ikkje bur hos, kan du vende deg til skulen og be om å få informasjon direkte. Skolen pliktar da å halde deg jamleg orientert om skulegangen til barnet ditt. Er du biologisk forelder, men utan foreldreansvar, har du rett på informasjon berre i dei tilfella du vender deg direkte til skulen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage til Statsforvaltaren på avslag om å få informasjon. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskular
  Telefon:35065100
  Postadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD
  Besøksadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 11:15