Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

  Målgruppe


  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

  Lover

  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Gratisprinsippet

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 21:11