Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Den kulturelle skulesekken

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som skuleelev får du tilgang til gode kulturopplevingar gjennom den kulturelle skulesekken. Tilbodet skal vere profesjonelt og breidt og dekkjer mellom anna musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elevane skal bli kjende med og utvikle forståing for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er òg i tråd med måla i dei ulike læreplanane for skulen.

  Målgruppe

  Den kulturelle skulesekken gjeld elevar både i grunnskulen og den vidaregåande skulen - uavhengig av bakgrunn og kva for skule du går på.
   

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Den kulturelle skolesekken - hjemmeside
  Kulturtanken

  Samarbeidspartnarar

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legg dei overordna føringane. Tiltaket blir i hovudsak finansiert av spelemidlar. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjonar. Fylkeskommunen forvaltar midlane til regionale og lokale tiltak.
   

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:39