NAV Vest-Telemark - kontaktinformasjon og tilgang pr. 2.11.2021

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV - ring telefonnr. 40 61 62 18
Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan, evt. ringe /sende SMS.
Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33​
NAV Vest-Telemark
Arbeidsgjevarar brukar WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55 55 33 36


Direkte telefon til markedskontaktar:

Direkte nr. Seljord - statlege ytingar:

NAV Vest-Telemark:

  • Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar, tlf.  95 83 22 11​
  • Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar, tlf. 90 94 67 08

Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.

NAV Vest-Telemark - ordinære opningstider/kontaktinformasjon

Informasjon om NAV Vest-Telemark gjeldande frå 2.11.2021.

NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen 42.
Opningstidene er måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00.  
  • Seljord: NAV er å finne i kommunehuset. Drop-in tysdag kl 10.00-14.00
    Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med rettleiar. 
    Døra vil vere låst, men ring på via ringeklokka ved døra.
  • Tokke: ope for drop-in kvar måndag og torsdag kl 10.00 - 14.00
  • Ved akutt behov for hjelp for kommunale tenester i NAV: ring 40 61 62 18

Kontaktinformasjon til NAV

Det er tilgjengeleg PC-ar på biblioteka i alle kommunane der ein kan bruke dei digitale tenestene frå NAV.