NAV Vest-Telemark - kontaktinformasjon og tilgang pr. 2.11.2021

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV - ring telefonnr. 40 61 62 18
Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan, evt. ringe /sende SMS.
Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33​
NAV Vest-Telemark
Arbeidsgjevarar brukar WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55 55 33 36


Direkte telefon til markedskontaktar:

 • Seljord, Kviteseid, Nissedal: 41 22 39 54 - Tore Dag Lid
 • Fyresdal, Tokke, Vinje: 95 52 11 42  - Kristine Haug Deilrind
 • IA–rådgjevar: 99 44 92 30 -  Olav Aalandslid

Direkte nr. Seljord - statlege ytingar:

 • Anne Bjørgunn Nordjore, tlf. 45 39 72 36
 • Anita Haugen, tlf. 41 27 59 64
 • Anne Birgit Sollid, tlf. 41 27 86 27
 • Annveig Veum Aas, tlf. 45 84 12 49
 • Annette Tveiten Øya, tlf.  41 27 70 59

 •  

  Oddny Cox, tlf. 94 98 73 68

   

NAV Vest-Telemark:

 • Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar, tlf.  95 83 22 11​
 • Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar, tlf. 90 94 67 08

Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.

NAV Vest-Telemark - ordinære opningstider/kontaktinformasjon

Informasjon om NAV Vest-Telemark gjeldande frå 2.11.2021.

NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen 42.
Opningstidene er måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00.  
 • Seljord: NAV er å finne i kommunehuset. Drop-in tysdag kl 10.00-14.00
  Kontakt med NAV utover dette er avtalte møte med rettleiar. 
  Døra vil vere låst, men ring på via ringeklokka ved døra.
 • Tokke: ope for drop-in kvar måndag og torsdag kl 10.00 - 14.00
 • Ved akutt behov for hjelp for kommunale tenester i NAV: ring 40 61 62 18

Kontaktinformasjon til NAV

Det er tilgjengeleg PC-ar på biblioteka i alle kommunane der ein kan bruke dei digitale tenestene frå NAV.